3 YRITYSTÄ - VUOSIKYMMENTEN KOKEMUS

Oy Ekocoil

Eino Talsi Oy

Oy Ekocoil on toiminut Turengissa vuodesta 1977 lähtien. Nykyään  Ekocoil konserniin kuuluvat emoyritys Oy Ekocoil, sen tytäryhtiö Ekopatter Oy sekä lahtelainen Eino Talsi Oy. Yhdessä nämä kolme pystyvät tarjoamaan alallaan yhden markkinoiden monipuolisimmista tuoteportfolioista.

 

 Ekocoil on Suomen johtava lamellipattereiden, ilma/ilma levylämmönvaihtimien, lauhduttimien, nestejäähdyttimien sekä ilmalämmittimien valmistaja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös luonnollisen ilmankierron höyrystimet ja puhallinhöyrystimet.  Tuotteilla on moninaisia käyttömahdollisuuksia vaihtelevissa ympäristöissä ja olosuhteissa.

 

Ekocoil on toiminut alalla jo pitkään ja sillä on vahva kokemuspohja sekä laaja asiakaskunta eri teollisuudenalojen yritysten parissa. Ekocoil on OEM-valmistaja useille alan johtaville yrityksille. Ekocoilin asiakkaina on ilmastointialan laitevalmistajia (sovellusalueina mm. jäähdytys, lämmitys ja lämmöntalteenotto), kaupan kylmä sekä energia- ja prosessiteollisuuden yrityksiä.

 

Osan Ekocoilin tuotteista valmistaa tytäryhtiö Ekopatter. Ekocoilin nykyaikaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Turengissa Leppäkujalla ja Rastikankaalla, jossa tuotantopinta-alaa on yli 10 000 m². Ekocoil työllistää yli 70  henkilöä.

 

Ekocoililla on sertifioitu ISO9001 laatujärjestelmä sekä ISO14001 ympäristöjärjestelmä.

Konsernin laatupolitiikka

Ekocoil-konsernin liiketoimintastrategian toteutuminen edellyttää vahvaa ja jatkuvaa panostusta kaikkien toimintojen laatuun.  Sertifioitu laatujärjestelmämme täyttää standardissa ISO9001:2015 asetetut vaatimukset.

Laatujärjestelmä on paitsi laadun tae asiakkaille, myös tärkeä sisäinen työväline, jonka avulla voimme tarkkailla, kehittää ja parantaa toimintaamme. Työmme laatua testataan jatkuvasti tuotteidemme kautta, joita käytetään hyvinkin vaativissa olosuhteissa. Toimintamme perustuu joustavuudelle, luottamukselle ja kumppanuudelle. Optimoimme läpi koko toimitusketjun, jotta pystymme vastaamaan asiakkaan vaateisiin kaikilla osa-aluilla. Pyrimme ylläpitämään pitkäaikaisia sekä välittömiä asiakassuhteita. Valitsemme luotettavat yhteistyökumppanit sekä toimittajat ja odotamme myös heidän toiminnaltaan korkeaa laatua.

 

Laatupolitiikkan toteutumisen takeena ovat:

  • Konkreettiset, mitattavat ja koko organisaation yli ulottuvat laatutavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
  • Pätevä, kokenut ja sitoutunut henkilöstö sekä riittävät resurssit.
  • Pitkäaikaiset suhteet toimittajiin, joilta odotamme myös korkeatasoista laatua.
  • Joustavat ja tehokkaat tuotantotavat.
  • Jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen.

 

 Kaikki laatusertifikaatit ovat nähtävillä dokumentit-sivulla.

Eino Talsi Oy on aloittanut toimintansa jo vuonna 1945. Eino Talsi Oy valmistaa ripaputkitekniikalla hiiliteräksestä, ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä ilman esilämmittimiä ja lämmöntalteenottopattereita, ekonomaisereita, höyryluvoja ja TRP-ripaputkipattereita sisätilojen lämmitykseen sekä muita neste/kaasulämmönsiirtimiä, kuten kuumaöljypattereita ja ruostumattomia höyrypattereita.

 

Eino Talsilla on vuosikymmenten kokemus ja osaaminen ripaputkituotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Lahdessa, jossa se työllistää 15 henkilöä.

 

Eino Talsi Oy:n asiakkaita ovat metalli-, puunjalostus-, elintarvike- ja kemianteollisuus sekä energiantuottajat ja ympäristöhuoltolaitteiden valmistajat ja välittäjät.

 

Eino Talsi Oy noudattaa tuotannossaan sertifioituja ISO 9001 sekä ISO 3834-2 laatustandardeja.

Konsernin ympäristöpolitiikka

Ekocoil-konserni suunnittelee ja valmistaa useanlaisia ratkaisuja rakennusten ja teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseen sekä lämmöntalteenottoon. Tavoitteenamme on tarjota asiakkailleen energiaa säästäviä, korkean hyötysuhteen ratkaisuja.

 

Otamme huomioon ympäristöarvot ja energiatehokkuuden jo laitteiden suunnitteluvaiheessa. Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan omien tuotantoprosessiemme energiatehokkuutta sekä minimoimaan materiaalihukkaa. Hyödynnämme nykyaikaisinta tuotantotekniikkaa energian säästämiseksi sekä teemme jatkuvaa tutkimustyötä löytääksemme uusia, energiatehokkaampia valmistusmateriaaleja. Toimipisteissämme kiinnitämme huomiota kiinteistön energiankulutukseen ja jätteiden käsittelyyn sekä kierrättämiseen. Edellytämme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa niin yhteiskunnallisissa asioissa kuin ympäristön huomioon ottamisessa. Noudatamme ympäristöasioissa avoimuutta ja tiedotamme niistä aktiivisesti omalle henkilöstöllemme sekä muille sidosryhmille.

 

Voimassa olevan lainsäädännön ja -määräysten aktiivinen seuraaminen sekä noudattaminen ovat meille itsestäänselvyyksiä ja ympäristöjärjestelmämme vähimmäisvaatimus. Ympäristöjärjestelmän puitteissa arvioimme toimintamme ympäristöriskejä ja pyrimme ennaltaehkäisemään niitä. Tiedotamme ympäristönäkökohdista aktiivisesti koko henkilöstölle ja ohjaamme heitä ottamaan ne huomioon omissa työtehtävissään.

 

Seuraamme ympäristöpolitiikan toteutumista säännöllisesti ja teemme toimenpiteitä, joilla tähdätään ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

 

Ympäristösertifikaatit ovat nähtävillä dokumentit-sivulla

Oy Ekocoil

Myynti: +358  3 644 000

Osoite: Leppäkuja 3, 14200 Turenki, Finland

Eino Talsi Oy

Myynti:  +358 40 777 0306

Osoite: Askonkatu 13 15100 Lahti Finland