MONIPUOLISET KÄYTTÖKOHTEET

RAKENNUSILMASTOINTI

Tuhansissa rakennuksissa jäähdytetään, lämmitetään sekä otetaan lämpöä talteen Ekocoilin tuotteilla. Esimerkiksi Ekocoilin lämmönvaihtimilla, lamellipattereilla, nestejäähdyttimillä sekä lauhduttimilla on keskeinen rooli niin ostoskeskusten, kotitalouksien, toimistojen kuin urheiluhallienkin viihtyvyydessä ja energiatehokkuudessa. Ekocoil on OEM kumppani lukuisille alan yrityksille.

VOIMALAITOKSET

Tarjoamme kestäviä tuotteita lyhyellä takaisinmaksuajalla eri energiamuotoja tuottaville voimalaitoksille. Tällaisissa ympäristöissä tuotteiden turvallisuus, kestävyys sekä energiatehokkuus ovat erityisen tärkeitä. Energiasäästötavoitteiden sekä -säännösten kiristyessä talteenottolaitteiden kysyntä lisääntyy ja niillä voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua.

TEOLLISUUS

Ratkaisumme ottavat huomioon eri teollisuuden alojen tarpeet ja käyttövaatimukset. Tuotteemme pystytään mitoittamaan suurillekin kapasiteeteille ja ne kestävät pölyisiä tiloja, syövyttäviä nesteitä, hyvin alhaisia ja korkeita lämpötiloja sekä vaativia käyttöoloja. Käyttövarmuuden tulisi olla yksi tärkeimmistä valintakriteereistä teollisuuden tuotteita valittaessa ja on syytä kiinnittää huomiota niiden  toimivuuteen vaikeissa olosuhteissa (runsas kuormitus, jäätymisvaara, korroosio).

ERIKOISRATKAISUT

Monipuolisen ja joustavan tuotevalikoimamme ansiosta pystymme toimittamaan ratkaisuja monenlaisille aloille. Ekocoilin tuotteita voidaan hyödyntää esimerkiksi meriteollisuudessa, matkapuhelinverkoissa, elektronisissa näyttöpaneeleissa, palvelinsaleissa sekä muissa konejäähdytystiloissa.

KAUPAN KYLMÄ

Ekocoilin ratkaisut auttavat elintarviketeollisuutta ja kaupanalaa varmistamaan tuotteiden turvallisuuden, säilyvyyden sekä tuoreuden ja näin pitämään huolen, että myös viranomaisten asettamat määräykset täyttyvät.

LÄMMITYS

Eino Talsi Oy:n valmistamat ripaputkipatterit ovat tehokas ja persoonallinen ratkaisu suunniteltaessa tilojen lämmitystä. Retrot patterit ovat muodoltaan ja väreiltään helposti sovitettavissa hyvinkin erikoisiin tiloihin ja vaatimuksiin ilman että kohteen arkkitehtuurisesta näkemyksestä joudutaan tinkimään.

 

Ripaputkipatterit sopivat myös teollisuuden käyttöön.

 

Oy Ekocoil

Myynti: +358  3 644 000

Osoite: Leppäkuja 3, 14200 Turenki, Finland

Eino Talsi Oy

Myynti:  +358 40 777 0306

Osoite: Askonkatu 13 15100 Lahti Finland